Chương trình EPS và những thay đổi người lao động cần lưu ý

Theo quy định của chương trình này, các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc khi không tuyển dụng được lao động trong nước sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài với số lượng nhất định. Việt Nam là 1 trong 15 nước được Bộ Việc làm và Lao động (VL-LĐ) Hàn Quốc ký bản ghi nhớ để thực hiện chương trình này. Người lao động (NLĐ) có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc phải tham dự và đạt yêu cầu tại kỳ thi tiếng Hàn do Bộ VL-LĐ Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức. NLĐ đạt yêu cầu về tiếng Hàn và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về Colab. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của NLĐ đạt yêu cầu sẽ được nhập thông tin vào hệ thống mạng của Hàn Quốc để giới thiệu cho DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn. NLĐ được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết sẽ xuất cảnh sang làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc. NLĐ nước ngoài được pháp luật Hàn Quốc bảo vệ và được hưởng những quyền lợi cơ bản bình đẳng như người lao động Hàn Quốc.

Chương trình EPS và những thay đổi người lao động cần lưu ý - Ảnh 1.

Lao động chương trình EPS nhiều năm nay được người lao động lựa chọn

Để khuyến khích NLĐ gắn bó với DN Hàn Quốc sử dụng lao động và tạo điều kiện cho DN Hàn Quốc tái tuyển dụng được lao động bảo đảm trình độ, tay nghề từ tháng 7-2012 phía Hàn Quốc có chính sách cho phép DN Hàn Quốc sử dụng lao động được tái tuyển dụng những NLĐ đã làm việc cho mình sau khi những người này hết thời hạn làm việc tại Hàn Quốc. Những NLĐ làm việc tại Hàn Quốc trong thời gian 6 năm hoặc 4 năm 10 tháng liên tục không chuyển đổi nơi làm việc hoặc chuyển đổi nơi làm việc vì những lý do bất khả kháng như công ty phá sản, đóng cửa… và thời gian làm việc của NLĐ tại công ty cuối cùng phải từ 1 năm trở lên nếu được DN Hàn Quốc sử dụng lao động tái tuyển dụng sẽ được tái nhập cảnh Hàn Quốc sau 3 tháng kể từ ngày về nước và không phải tham dự kỳ thi tiếng Hàn.

Tin-ảnh: G.Nam