Mức đóng và hưởng BHYT hộ gia đình

BHYT hộ gia đình đang chiếm một phần không nhỏ trong những hình thức tham gia BHYT.

Điểm e khoản 1, điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT hộ gia đình: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức đóng và hưởng BHYT hộ gia đình - Ảnh 1.

Khi đi khám chữa, bệnh đúng tuyến, người dân sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng

Do đó, có thể xác định mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2020 như sau:

Thành viên hộ gia đình

Từ 1-1-2020 đến 30-6-2020

Từ 1-7-2020 đến 31-12-2020

Người thứ 1

67.050 đồng/tháng

72.000 đồng/tháng

Người thứ 2

46.935 đồng/tháng

50.400 đồng/tháng

Người thứ 3

40.230 đồng/tháng

43.200 đồng/tháng

Người thứ 4

33.525 đồng/tháng

36.000 đồng/tháng

Người thứ 5 trở đi

26.820 đồng/tháng

28.800 đồng/tháng

Theo quy định tại khoản 15, điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 , không có bất cứ sự phân biệt nào về mức hưởng BHYT giữa những người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người tham gia BHYT tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, khi đi khám chữa, bệnh đúng tuyến, người dân sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Trường hợp đi khám, chữa bệnh trái tuyến, người dân sẽ được chi trả: 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31-12-2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1-1-2021 tại bệnh viện tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước; 100% chi phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

Trên đây là những thông tin quan trọng về mức đóng, mức hưởng BHYT hộ gia đình năm 2020. Vì vậy, dù tham gia BHYT với hình thức nào thì người dân cũng luôn được chăm lo sức khỏe đầy đủ.

H.Lê