Hoạt động tuyên truyền phải phù hợp để đạt hiệu quả

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền trọng tâm trong quý II cần gắn với chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" của TP; các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc thứ XIII của Đảng, trong đó đẩy mạnh phát động thi đua và vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Hoạt động tuyên truyền phải phù hợp để đạt hiệu quả - Ảnh 1.

Công đoàn Giáo dục TP phát tài liệu tuyên truyền về dịch bệnh cho các Công đoàn cơ sở

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó, CĐ cơ sở phải là kênh tuyên truyền hiệu quả, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, tuyên truyền và giới thiệu lan tỏa những tấm gương thầm lặng của các cán bộ ngành y tế, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, đơn vị, doanh nghiệp, chủ nhà trọ… trong công tác phòng chống dịch Covid-19. CĐ ngành cũng lưu ý, để hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả cao thì CĐ cơ sở cần lựa chọn hình thức phù hợp, dễ tiếp cận đồng thời nội dung truyền tải phải đơn giản, dễ hiểu.

Tin-ảnh: N.Hoàng