Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM "cầu cứu" công an

Theo đó, thời gian gần đây, Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM nhận rất nhiều cuộc gọi không rõ nội dung, cuộc gọi đến phá rối (chiếm khoảng 70% tổng số cuộc gọi).

Cao điểm, ngày 15-4, trung tâm nhận được cuộc gọi từ thuê bao 096.881.xxxx gọi đến đầu số 115 liên tục, với 251 cuộc (thời lượng từ 1 giây đến 23 giây), thời gian gọi từ 14 giờ 12 phút đến 23 giờ 42 phút, không có nội dung (chỉ nghe tiếng tivi).

Việc này đã ảnh hưởng đến việc xử lý các cuộc gọi thực sự cần thiết khác của người dân cũng như gây áp lực cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, trung tâm rất nhiều công việc phải triển khai.

Trước tình hình này, Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đã gửi văn bản đề nghị Ban Giám đốc Công an TP HCM, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, có giải pháp hỗ trợ để ngăn chặn những trường hợp nêu trên.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM được giao nhiệm vụ tiếp nhận sàng lọc, tư vấn, chuyển bệnh những trường hợp nghi ngờ hoặc liên quan từ nhiều nguồn, giải đáp thắc mắc triệu chứng giống bệnh Covid-19...

PHẠM DŨNG