Khuyến cáo người lao động không nên nhận BHXH một lần

Để thực hiện tốt chức năng đại diện, các cấp CĐ cần nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên và NLĐ, từ đó kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm động viên; huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhất là công nhân mất việc, thiếu việc tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Khuyến cáo người lao động không nên nhận BHXH một lần - Ảnh 1.

Người lao động nên cân nhắc khi nhận trợ cấp BHXH một lần

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý CĐ các cấp chú trọng thông tin, truyền thông rộng rãi tới NLĐ tính ưu việt, lợi ích lâu dài khi tiếp tục tham gia BHXH, khuyến cáo NLĐ chỉ đề nghị hưởng BHXH một lần trong trường hợp bất khả kháng, không thực hiện mua bán, cầm cố, thế chấp sổ BHXH. Ngoài ra, cần tư vấn, giải thích các quy định về tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động để NLĐ lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm quyền lợi lâu dài, hạn chế tình trạng viết đơn thôi việc do bị tác động từ người sử dụng lao động; đồng thời cung cấp phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để NLĐ cảnh giác.

Tin-ảnh: N.Tú