Nhiều trường hợp ngừng kinh doanh vì dịch Covid-19 nhưng không báo cơ quan thuế

Nhiều trường hợp ngừng kinh doanh vì dịch Covid-19 nhưng không báo cơ quan thuế - Ảnh 1.

Bộ Tái chính yêu cầu cơ quan thuế giải quyết nhanh nghĩa vụ thuế khi hộ gia đình, cá nhân thông báo ngừng, nghỉ hoạt động

Theo quy định hiện nay, khi ngừng, nghỉ hoạt động, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố) và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước khi ngừng, nghỉ kinh doanh. 

Tiếp đến, cơ quan đăng kinh doanh sẽ gửi thông báo cho cơ quan thuế về thời điểm người nộp thuế ngừng, nghỉ hoạt động. Cơ quan thuế căn cứ vào thông báo này để giải quyết việc ngừng, nghỉ kinh doanh, nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do diễn biến phức tạp của Covid-19 nên phần lớn hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không thông báo cho cơ quan quản lý biết trước việc ngừng, nghỉ hoạt động. 

Từ thực tế này, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế chủ động tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết nghĩa vụ thuế cho tất cả hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ngừng, nghỉ hoạt động; không phụ thuộc vào thời gian của thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi đến cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi đến cơ quan thuế thông báo về việc tạm ngừng, nghỉ do dịch bệnh có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì cơ quan thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng, nghỉ hoạt động theo quy định.

Tin- ảnh: Thy Thơ