Doanh nghiệp vay tiền trả lương người lao động như thế nào?

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có khó khăn về tài chính do tác động của dịch Covid-19 sẽ được vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để trả lương ngừng việc cho người lao động (NLĐ). Để doanh nghiệp (DN) hiểu rõ hơn về gói hỗ trợ này, chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - LĐLĐ TP HCM.

.Phóng viên: Đề nghị ông nói rõ hơn về gói hỗ trợ này?

Doanh nghiệp vay tiền trả lương người lao động như thế nào? - Ảnh 1.

- Ông TRẦN VĂN TRIỀU: Nghị quyết 42/NQ-CP quy định NSDLĐ có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho NLĐ theo khoản 3, điều 98 Bộ Luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 6-2020 thì được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng NLĐ theo thời gian trả lương thực tế, song không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng CSXH để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hằng tháng đến người bị ngừng việc.

Cụ thể hóa quy định này, mới đây, Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH đã ban hành Văn bản số 2129/HD-NHCS hướng dẫn nghiệp vụ để NSDLĐ vay trả lương ngừng việc cho NLĐ. Theo đó, NSDLĐ đủ điều kiện vay vốn khi có từ 20% hoặc từ 30 NLĐ trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho NLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến hết ngày 30-6; đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho NLĐ, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho NLĐ ngừng việc; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31-12-2019.

Doanh nghiệp vay tiền trả lương người lao động như thế nào? - Ảnh 2.

Dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả lương ngừng việc cho người lao động. Ảnh: AN KHÁNH

.Lãi suất vay và thời hạn vay ra sao?

- NSDLĐ sẽ được duyệt mức vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 6-2020). Lãi suất cho vay là 0%/năm và lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Thời hạn vay do Ngân hàng CSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng. Đặc biệt khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

.Để được vay gói hỗ trợ này, NSDLĐ cần thực hiện thủ tục gì và bao lâu sẽ được xét duyệt?

- Theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, hồ sơ đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ gồm: đơn đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc (theo mẫu ban hành kèm Quyết định 15); danh sách NLĐ phải ngừng việc do NSDLĐ lập (theo mẫu ); bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I/2020 (đối với DN và tổ chức), bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký HTX, hộ kinh doanh; quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (đối với DN được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

Sau khi lập hồ sơ, chậm nhất ngày 5 hằng tháng, NSDLĐ có nhu cầu vay gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân). Trong 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ của UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách NSDLĐ đủ điều kiện vay vốn, danh sách NLĐ bị ngừng việc gửi chi nhánh Ngân hàng CSXH cùng cấp và NSDLĐ trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Khi được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ gửi đến Ngân hàng CSXH. Trong 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ vay vốn, Ngân hàng CSXH nơi cho vay sẽ phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay, ngân hàng nơi cho vay thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi khách hàng.

.Có ý kiến lo ngại rằng NSDLĐ sẽ sử dụng số vốn vay này vào mục đích khác. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Tôi cho rằng không cần lo ngại về điều đó. Bởi lẽ, theo quy định, số tiền khách hàng vay sẽ được Ngân hàng CSXH nơi cho vay chi trả hằng tháng đến NLĐ bị ngừng việc bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của NLĐ hoặc chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở Ngân hàng CSXH nơi cho vay trên cơ sở danh sách NLĐ bị ngừng việc được chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt hằng tháng. Do vậy, DN sẽ không thể sử dụng số vốn vay trả lương ngừng việc cho NLĐ vào mục đích khác.

Việc giải ngân của Ngân hàng CSXH được thực hiện đến hết ngày 31-7-2020.

MAI CHI thực hiện