Hợp tác đào tạo nghề cho lao động yếu thế

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung bàn bạc một số nội dung liên quan đến dự án đào tạo nghề cho NLĐ yếu thế đưa vào triển khai tại cơ sở GDNN tại Việt Nam. Đây là dự án đầu tư với nguồn vốn hoàn toàn của Hàn Quốc tài trợ từ 10 - 20 triệu USD trong 5 năm. Nguồn vốn có thể thay đổi tùy thuộc quy mô thực hiện dự án. Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc cho rằng do đối tượng được đào tạo trong dự án là NLĐ yếu thế có tính chất đặc thù nên chương trình đào tạo và cơ sở vật chất phải được tính toán hợp lý, phù hợp với đối tượng. Đoàn đề nghị Tổng cục GDNN hướng dẫn, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai đề án tại Việt Nam.

Hợp tác đào tạo nghề cho lao động yếu thế - Ảnh 1.

Các đại biểu hai đoàn tỏ rõ quyết tâm hợp tác sau buổi làm việc Ảnh: HOÀNG HÀ

Đại diện Tổng cục GDNN cho rằng việc triển khai đào tạo theo dự án nhất thiết phải theo đặt hàng của doanh nghiệp. Có như vậy, NLĐ yếu thế sau khi đào tạo sẽ có việc làm có thu nhập nuôi sống bản thân, đóng góp cho xã hội. Để đưa đề án vào triển khai tại Việt Nam, hai bên cần nghiên cứu để ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác làm cơ sở để tổng cục trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề xuất với Chính phủ hai nước phê duyệt.

V.Linh