Ấm áp chương trình hiến máu tình nguyện

Chương trình thu hút 118 CNVC-LĐ trên địa bàn tham gia, mỗi người hiến từ 250-450 ml.

Ấm áp chương trình hiến máu tình nguyện - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ quận 9 cùng tham gia hiến máu tình nguyện

Tham gia hiến máu, ngoài được khám sức khỏe miễn phí, các CNVC-LĐ còn nhận được tiền hỗ trợ, quà và thuốc bổ. Đây là đợt hiến máu đầu tiên trong năm 2020 do LĐLĐ quận tổ chức.

Tin-ảnh: H.Quyền