Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng

Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 1.

Chuẩn bị vươn khơi.Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 2.

Lung linh lòng đất. Ảnh: DƯƠNG PHƯỢNG ĐẠI

Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 3.

Trên công trình mới. Ảnh: TRƯƠNG MINH ĐIỀN

Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 4.

Vào mùa đổ nước. Ảnh: VŨ NGỌC TUẤN

Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 5.

Vượt qua mùa khô.Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẢI

Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 6.

Tần tảo sớm hôm. Ảnh: TRẦN VIỆT LINH

Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 7.

Nâng niu mẻ gốm.Ảnh: DƯƠNG PHƯỢNG ĐẠI

Thời gian qua, cuộc thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019 - 2020 tiếp tục nhận được tác phẩm tham gia của các tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (TP HCM), Nguyễn Ngọc Hải (TP HCM), Nguyễn Văn Anh (Bình Thuận), Trần Văn Túy (Bình Thuận), Phan Tất Lành (Nghệ An), Vũ Ngọc Tuấn (Hà Nội), Trần Vương Hào (Hà Nội), Trần Khắc Đạt (Hải Phòng), Dương Phượng Đại (Quảng Ninh), Nguyễn Văn Cường (Quảng Ninh), Trần Việt Linh (Điện Biên), Nguyễn Văn Phước (Hà Giang), Trương Minh Điền (truongminhdienkg@gmail.com)...

Chỉ còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa, "Nét đẹp lao động" sẽ dừng nhận ảnh dự thi. Mời bạn đọc tiếp tục gửi tác phẩm tham gia đến ngày 1-7-2020.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 10.
Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 9.
Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 11.
Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 12.
Nét đẹp lao động: Cho ngày mai tươi sáng - Ảnh 13.