Phúc lợi tốt dành cho người lao động

Phúc lợi tốt dành cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết

Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và chưa có Công đoàn. Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn 2 năm với nhiều phúc lợi cao hơn luật dành cho NLĐ như: mức lương thấp nhất đối với chức danh, công việc đòi hỏi qua đào tạo cao hơn lương tối thiểu vùng (15%); NLĐ được xét nâng lương trước thời hạn nếu bổ sung chứng chỉ, bằng tốt nghiệp phù hợp công việc đang làm. Ngoài ra, để động viên NLĐ gắn bó lâu dài với công ty, công ty còn có phụ cấp thâm niên (500.000 đồng/tháng), bố trí tham quan nghỉ mát hằng năm, thăm hỏi ốm đau, quà mừng kết hôn.

Sau khi ký kết thỏa ước, khoảng 30 NLĐ tại công ty cũng đã làm đơn gia nhập Công đoàn.

Tin-ảnh: N.Hoàng