Mối nguy từ những cuộn cáp

Mối nguy từ những cuộn cáp - Ảnh 1.
Mối nguy từ những cuộn cáp - Ảnh 2.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm cắt bỏ những cuộn dây cáp không còn sử dụng để tránh nguy hiểm và bảo đảm cảnh quan.

Tin-ảnh: H.T.Hùng