Google và Apple hợp tác công nghệ cảnh báo lây nhiễm SARS-CoV-2

Công nghệ này có thể dùng chung cho cả hai nền tảng di động Android và iOS cho ra kết quả đồng nhất, chính xác như nhau, không gây ra tình trạng xung đột và không tương thích. Đây không phải là một ứng dụng (app) mà là một giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các cơ quan y tế cộng đồng có thể tích hợp vào các ứng dụng sẵn có của họ mà người dân cài đặt. Công nghệ của Google và Apple được thiết kế để làm cho các ứng dụng này hoạt động hiệu quả hơn.

Hiện API này đã được cung cấp cho 22 nước. Sắp tới, một bản cập nhật của 2 hệ điều hành iOS và Android sẽ cho phép mọi người dùng di động tham gia chương trình này, cho dù họ chưa tải và cài đặt một ứng dụng y tế cộng đồng chính thức nào. 

N.Lê