Sang Hàn Quốc làm việc phải ký quỹ bao nhiêu?

Mức ký quỹ là 100 triệu đồng và thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), NLĐ thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn nơi NLĐ đăng ký thường trú. Ngân hàng Chính sách Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, thủ tục, thực hiện việc nhận ký quỹ của NLĐ và hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay để ký quỹ đối với NLĐ thuộc đối tượng vay vốn; quản lý, xử lý tiền ký quỹ của NLĐ theo quyết định trên.

Sang Hàn Quốc làm việc phải ký quỹ bao nhiêu? - Ảnh 1.

Người lao động nên tìm hiểu kỹ chương trình EPS

Các trường hợp được hoàn trả tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi): NLĐ không đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi đã thực hiện ký quỹ; NLĐ về nước đúng thời hạn sau khi kết thúc hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng), hoặc bị trục xuất về nước mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, điều 10 của Quyết định 12/2020/QĐ-TTg; NLĐ chuyển đổi thị thực cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc; NLĐ bị chết hoặc mất tích theo quy định pháp luật trong thời gian làm việc theo hợp đồng. NLĐ sẽ được nhận lại tiền ký quỹ sau khi thanh lý hợp đồng với Colab theo quy định.

Tin-ảnh: G.Nam