Trả lương thấp hơn là trái quy định

Phạm Nhật Hạ (tỉnh Bình Dương) thắc mắc: "Tôi làm việc tại công ty từ năm 2012 ở phòng tư vấn khách hàng. Đầu tháng 4-2020, công ty lấy lý do khó khăn do dịch Covid-19, chuyển tôi sang bộ phận thu hồi công nợ và trả lương thấp hơn trước 30%. Việc công ty điều chuyển tôi sang làm công việc trái với hợp đồng lao động (HĐLĐ) như vậy có đúng quy định pháp luật không?".

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thể tạm thời chuyển người lao động (NLĐ) làm công việc khác so với HĐLĐ theo quy định tại điều 31 Bộ Luật Lao động. Theo quy định tại điều 31, NSDLĐ được quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của NLĐ. Khi tạm thời chuyển NLĐ, NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của NLĐ. Đồng thời, NLĐ được trả lương theo công việc mới nhưng nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Căn cứ các quy định trên, việc công ty điều chuyển chị Hạ sang làm công việc mới và trả lương thấp hơn trước 30% là trái quy định pháp luật.