Không được giữ sổ BHXH của người lao động

Theo BHXH TP, hiện nay vẫn còn nhiều đơn vị sử dụng lao động vì nhiều lý do không chuyển trả kịp thời, đầy đủ sổ và tờ rời tham gia BHXH cho NLĐ theo đúng quy định của Luật BHXH 2014. Điều này dẫn đến việc NLĐ không nắm rõ được đầy đủ thông tin về quá trình đóng khi tham gia BHXH; không kịp thời phát hiện và khắc phục được những thiếu sót, sai lệch; giảm thiểu những nguy cơ mất mát, thất lạc và tránh được những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của NLĐ tham gia BHXH. Do vậy, BHXH TP yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động không giữ sổ của NLĐ vì bất cứ lý do gì. Đối với NLĐ tăng mới đã có sổ BHXH, đơn vị căn cứ mã số BHXH do NLĐ cung cấp để kê khai tham gia tiếp và không yêu cầu NLĐ nộp sổ cho đơn vị lưu giữ.

Đối với NLĐ đã nghỉ việc chưa kịp nhận sổ (tờ bìa hoặc tờ rời chốt sổ), BHXH TP đề nghị đơn vị lập thủ tục theo phiếu giao nhận hồ sơ chuyển cho cơ quan BHXH lưu giữ theo quy định. Ngoài ra, khi làm hồ sơ các trường hợp tăng mới với NLĐ chưa có mã số BHXH, cấp lại sổ do đã lĩnh trợ cấp một lần, cấp lại do mất sổ, gộp sổ, đề nghị bàn giao ngay cho NLĐ khi nhận được kết quả trả về từ cơ quan BHXH.

Đ.Viên