Bổ nhiệm phó Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam

Theo Quyết định số 664/QĐ-TLĐ, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng Khoa Kế toán Trường Đại học Công đoàn (CĐ), được tiếp nhận để bố trí công tác tại Ban Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1-6-2020.

Bổ nhiệm phó Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh Ban Tài chính có nhiệm vụ rất quan trọng, nhất là việc nghiên cứu, tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về chính sách, chế độ liên quan đến thu - chi, quản lý tài chính CĐ. Ông Phan Văn Anh đề nghị bà Nguyễn Thị Ngọc Lan tiếp tục phát huy thế mạnh, nỗ lực hơn nữa trong nghiên cứu, học tập để từ những vấn đề mang tính nghiên cứu lý luận, vận dụng khoa học vào công tác tài chính CĐ.

Tin-ảnh: V.Duẩn