Tỉ lệ doanh nghiệp nợ đọng BHXH bị khởi kiện còn ít

BHXH TP cho biết tính đến ngày 30-4, TP có gần 2,3 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, giảm gần 210.000 người (8,4%) so với cuối năm 2019; hơn 17.600 người tham gia BHXH tự nguyện, giảm 25%. Đến nay có hơn 2,2 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, giảm gần 8,6%. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đơn vị sử dụng lao động thu hẹp sản xuất - kinh doanh, chấm dứt hợp đồng lao động dẫn tới giảm số người tham gia BHXH. Trong khi đó, vẫn còn nhiều doanh nghiệp (DN) cố tình không tham gia BHXH cho người lao động (NLĐ) hoặc đóng không đủ số lao động, đóng không đúng mức lương… làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, các trình tự thủ tục hiện nay rất khó để có thể thu hồi nợ đọng BHXH, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ. Tỉ lệ DN nợ đọng bị khởi kiện hiện rất ít so với số DN nợ trên địa bàn TP. Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp bởi chỉ được hưởng 2 chế độ dài hạn là hưu trí và tử tuất, tỉ lệ mức đóng còn khá cao (22%), thời gian đóng để được hưởng lương hưu quá dài (20 năm).

Để người dân được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP đề xuất giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, từ 20 năm xuống 15 năm và hướng tới còn 10 năm; tăng mức hỗ trợ của nhà nước đối với người dân tham gia BHXH tự nguyện; tăng quyền lợi, mở rộng phạm vi chế độ NLĐ được hưởng so với hiện nay cũng như nên có thêm chế độ thai sản hoặc ốm đau.

H.Lê