CLIP: Phi công người Anh phục hồi kỳ diệu, ngồi dậy đung đưa 2 chân

[Video] Phi công người Anh ngồi đung đưa 2 chân