Những chế độ thai sản lao động nữ được hưởng cần biết

Ngoài được nghỉ 6 tháng khi sinh con, chế độ thai sản còn những hỗ trợ thiết thực khác trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch sinh sản.

Thời gian mang thai

Thời gian nghỉ. Theo quy định tại điều 32 Luật BHXH 2014, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai. Cụ thể: Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp ở xa cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Mức hưởng chế độ. Với mỗi ngày nghỉ, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản theo điểm b, khoản 1, điều 39 Luật này: Mức hưởng 1 ngày = (bằng) 100% x (nhân) mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản : (nhân) 24.

Đặc biệt, khi mang thai ở tháng thứ 7 thì lao động nữ không phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa. Đồng thời, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 1 giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

Thời gian sinh con

Thời gian nghỉ. Khoản 1, điều 34 Luật BHXH quy định: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước sinh tối đa không quá 2 tháng.

Mức hưởng chế độ. Cũng theo khoản 1, điều 39 Luật BHXH 2014, mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ được xác định theo công thức: Mức hưởng 1 tháng = (bằng) 100% x (nhân) mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản

Ngoài tiền chế độ, lao động nữ sinh con còn được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Những chế độ thai sản lao động nữ được hưởng cần biết - Ảnh 1.

Ngoài được nghỉ 6 tháng khi sinh con, chế độ thai sản còn những hỗ trợ thiết thực khác trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch sinh sản

Thời gian bị sẩy thai, phá thai bệnh lý...

Thời gian nghỉ. Với những trường hợp bị sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, chế độ thai sản dành cho lao động nữ được quy định tại điều 33 Luật BHXH như sau:

Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa: 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 - 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 - 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Mức hưởng chế độ. Theo khoản 1, điều 39 Luật BHXH 2014, số tiền hỗ trợ mà lao động nữ nhận được tùy thuộc vào số ngày nghỉ. Trong đó, mỗi ngày nghỉ được hỗ trợ: Mức hưởng 1 ngày = (bằng) 100% x (nhân) mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản : (chia) 30.

Thời gian dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Thời gian nghỉ. Điều 41 Luật BHXH nêu rõ, ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản (sinh con, sẩy thai, nạo, hút thai…), trong khoảng 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ: Tối đa 10 ngày nếu sinh một lần từ 2 con trở lên; Tối đa 7 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật; Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Những chế độ thai sản lao động nữ được hưởng cần biết - Ảnh 2.

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Mức hưởng chế độ. Cũng tại Điều luật này, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản được xác định bằng : (chia) mức hưởng 1 ngày = (bằng) 30% x (nhân) mức lương cơ sở

Thời gian thực hiện các biện pháp tránh thai

Thời gian nghỉ. Căn cứ Điều 37 Luật BHXH 2014, khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa: 7 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Thời gian này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Mức hưởng chế độ. Với số ngày nghỉ nêu trên, theo điểm c, khoản 1, điều 39 Luật BHXH, mức trợ cấp một ngày cho người lao động được tính bằng: Mức hưởng 1 ngày = (bằng) 100% x (nhân) mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản : (chia) 30.

Theo LuatVietnam