Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ

Ngày 11-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ để đảm nhận chức vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Cụ thể, có 448/451 (tỉ lệ 92,75% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành phê chuẩn Nghị quyết.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ.

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Bà Nguyễn Thanh Hải được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ và chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải từ chiều 10-6.

Đến sáng nay 11-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15-3-1957, tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Vương Đình Huệ vào Đảng năm 1984, chính thức năm 1985, trình độ Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế.

Từ tháng 4-2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 2-2020, Bộ Chính trị đã phân công, điều động ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Minh Chiến - Văn Duẩn