Công ty CP Đạt Việt Thép: Nhiều phúc lợi cho người lao động

TƯLĐTT có nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ như: mức lương cho NLĐ đã qua đào tạo cao hơn lương tối thiểu vùng 9%; thưởng lương tháng 13, thưởng dịp lễ, Tết; hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề; trợ cấp tiền ăn giữa ca 650.000 đồng/người/tháng.

Công ty CP Đạt Việt Thép: Nhiều phúc lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Công ty CP Đạt Việt Thép hiện có 17 lao động, chưa thành lập Công đoàn. Sau khi ký kết TƯLĐTT, LĐLĐ quận sẽ vận động, hướng dẫn thủ tục để doanh nhiệp thành lập Công đoàn cơ sở nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho NLĐ.

Tin-ảnh: M.Chi