Quy định về thời gian nộp hồ sơ và giải quyết chế độ thai sản

Nguyễn Thu Hoài (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi dự kiến sinh con trong tháng 6-2020. Vậy, thời gian nộp hồ sơ và thời gian cơ quan BHXH giải quyết chế độ thai sản như thế nào?".

BHXH Việt Nam trả lời: Điều 102 Luật BHXH và khoản 2, điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời hạn giải quyết chế độ ốm đau, thai sản như sau: Người lao động (NLĐ) có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, NSDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ NSDLĐ, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Để được hỗ trợ, tư vấn và giải đáp về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bạn liên hệ đến tổng đài của BHXH Việt Nam theo số: 1900.9068.