[VIDEO] Nỗ lực đưa máy bay trượt khỏi đường băng ở Tân Sơn Nhất trở lại sân đỗ

Điều tra sự cố máy bay trượt khỏi đường băng

Thái Phương - Quang Liêm - Huỳnh Như