Bình Phước: Kiến nghị xem xét chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn

Ngoài nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là đời sống người lao động (NLĐ), các cấp Công đoàn cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - lao động tại các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bình Phước: Kiến nghị xem xét chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn - Ảnh 1.

Tuyên truyền pháp luật cho công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật đối với NLĐ, đặc biệt quy định về tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng ảnh hưởng dịch bệnh để sa thải NLĐ.

Tin-ảnh: Đ.Trọng