Tựu trường vào ngày 1-9, khai giảng năm học mới vào ngày 5-9

Theo Bộ GD-ĐT, bộ đang xây dựng dự thảo khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021. Theo đó, Bộ GD-ĐT dự kiến ngày tựu trường sớm nhất là 1-9. Nhưng trước ngày khai giảng, các trường không được tổ chức các hoạt động dạy học mà nếu cần chỉ tập trung học sinh để ổn định, làm quen trường lớp, chuẩn bị cho năm học mới. Sau ngày khai giảng (ngày 5-9), mới chính thức dạy học.

Tựu trường vào ngày 1-9, khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 - Ảnh 1.

Học sinh sẽ tựu trường vào ngày 1-9

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, thời gian năm học được tính toán, cân nhắc sao cho giáo viên, học sinh vẫn có thời gian nghỉ hè, trong tình huống năm nay thời gian kết thúc năm học cũ kéo dài đến ngày 15-7 vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, dù ngày khai giảng vào 5-9 và chương trình học chính thức bắt đầu sau ngày này cũng không ảnh hưởng tới việc triển khai nội dung chương trình của các cấp học phổ thông. Vì chương trình giáo dục phổ thông được thiết kế 35-37 tuần đã bao gồm các tuần dự phòng. Trong khi nếu tính từ thời điểm khai giảng năm học mới đến 31-5 (mốc dự kiến kết thúc năm học), các trường có 39 tuần để triển khai các hoạt động dạy học.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, việc quy định thời gian tựu trường muộn, gần hợp nhất với ngày khai giảng năm học mới, nếu được ban hành chính thức sẽ được áp dụng thực hiện trong các năm học tiếp theo, chứ không chỉ năm học tới. Căn cứ vào khung thời gian năm học mà Bộ GD-ĐT quy định, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định về khung thời gian năm học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình. p

Phương Quỳnh