Nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn

Nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn - Ảnh 1.

Các gương điển hình tiên tiến huyện Hóc Môn, TP HCM tại lễ tuyên dương

Trong 5 năm, hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp đều triển khai các phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", "Luyện tay nghề thi thợ giỏi"… gắn với đặc thù đơn vị kèm theo mục tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể.

Kết quả: Đội ngũ CNVC-LĐ quận đã hoàn thành 63 công trình, sản phẩm mới; phát huy 164 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm và làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 2,5 tỉ đồng. Các công trình, sáng kiến được ứng dụng vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động,

Dịp này, LĐLĐ huyện đã tặng giấy khen cho 45 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Tin-ảnh: M.Chi