Chưa tăng lương cơ sở, thu nhập của công chức có ảnh hưởng?

Ngày 19-6-2020, Quốc hội đã chính thức đồng ý chưa điều chỉnh tăng lương cơ sở cho công chức từ 1-7-2020 tại Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Lương và các khoản phụ cấp không đổi

Hiện nay, lương và các khoản phụ cấp của công chức đang được tính theo công thức: Lương, phụ cấp = (bằng) hệ số x (nhân) mức lương cơ sở.

Chưa tăng lương cơ sở, thu nhập của công chức có ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Trước mắt chưa điều chỉnh lương cơ sở từ 1-7-2020

Trong đó, hệ số lương cũng như phụ cấp của từng loại công chức được quy định cụ thể tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Mức lương cơ sở hiện nay đang là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Từ 1-7-2020, tại Nghị quyết 86/2019/QH14 , Quốc hội đã "chốt" tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2020 này do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế, xã hội nên Bộ Chính trị cũng đưa ra giải pháp trước mắt chưa điều chỉnh lương cơ sở từ 1-7-2020 tại Kết luận số 77-KL/TW.

Đồng thời, chiều ngày 19-6-2020, Quốc hội đã chính thức đồng ý chưa điều chỉnh tăng lương cơ sở cho công chức từ 1-7-2020 tại Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Như vậy, có thể thấy, mức lương cơ sở không tăng đồng nghĩa lương và phụ cấp của công chức từ 1-7-2020 cũng sẽ không thay đổi.

Các khoản thu nhập khác bị ảnh hưởng thế nào?

Không chỉ lương, phụ cấp, mức lương cơ sở còn là căn cứ để tính nhiều khoản thu nhập khác của công chức như lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp khi sinh con, mức khen thưởng với Đảng viên…

Khi lương cơ sở không tăng, vẫn giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng/tháng thì các "khoản thu nhập khác" của công chức cũng được giữ nguyên như mức hiện nay. Có thể kể đến một số khoản như sau:

1. Các khoản trợ cấp về BHXH

- Lương hưu. Theo quy định tại khoản 5, Điều 56 Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của công chức bằng mức lương cơ sở, vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng.

- Trợ cấp một lần khi sinh con. Theo Điều 38 Luật BHXH năm 2014, trợ cấp 1 lần khi sinh con của công chức nữ bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng người đó sinh con và vẫn là 2,98 triệu đồng.

- Trợ cấp dưỡng sức sau sinh. Theo Điều 41 Luật BHXH, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở, là 447.000 đồng/ngày.

Chưa tăng lương cơ sở, thu nhập của công chức có ảnh hưởng? - Ảnh 2.

Không chỉ lương, phụ cấp, mức lương cơ sở còn là căn cứ để tính nhiều khoản thu nhập khác của công chức

2. Mức khen thưởng của Đảng viên

Theo quy định tại Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, tổ chức Đảng, Đảng viên được thưởng kèm theo các danh hiệu khen thưởng, huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương trong toàn Đảng. Mức thưởng cụ thể dựa vào mức lương cơ sở.

Do đó, trong năm 2020, khi lương cơ sở không tăng thì mức thưởng của Đảng viên sẽ không thay đổi, có thể kể đến một số mức thưởng cụ thể như sau: Được Đảng bộ cơ sở, chi bộ khen thưởng đột xuất: 447.000 đồng; Được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: 2,235 triệu đồng/tháng; Được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: 2,98 triệu đồng/tháng…

3. Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen

Theo quy định tại Điều 68 Nghị định 91, tiền thưởng các danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương… của cá nhân, tập thể được tính dựa theo mức lương cơ sở: Mức thưởng = (bằng) hệ số x (nhân) mức lương cơ sở.

Trong đó, hệ số khen thưởng được căn cứ vào Mục 2 Nghị định 91/2017/NĐ-CP; Mức lương cơ sở hiện nay không thay đổi, vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng. Bởi vậy, mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen… cũng được giữ nguyên.

Có thể kể đến: Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 6,705 triệu đồng; Huân chương Độc lập hạng nhất: 22,35 triệu đồng; Nhà giáo ưu tú: 13,41 triệu đồng…

Trên đây là điểm lại một số khoản thu nhập của công chức được tính theo lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở không tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020 thì các khoản này cũng không thay đổi.

Theo LuatVietnam