Chồng được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con

Theo điểm e khoản 1, Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Chồng được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con - Ảnh 1.

Chồng sẽ nhận được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con tại thời điểm vợ sinh con

Do đó, lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Bên cạnh việc được nghỉ, được nhận tiền thai sản khi vợ sinh thì lao động nam còn có thể được hưởng trợ cấp 1 lần nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH .

Cụ thể, lao động nam nhận được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con tại thời điểm người vợ sinh con hoặc thời điểm người mang thai hộ sinh con.

Trường hợp vợ sinh con: Người vợ không tham gia BHXH bắt buộc; Người cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp nhờ mang thai hộ: Người mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc có tham gia nhưng không đủ điều kiện để nhận trợ cấp một lần khi sinh con. Chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Như vậy, người chồng được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương cơ sở nếu thuộc một trong các trường hợp trên.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng và vẫn giữ nguyên sau ngày 1-7-2020. Theo đó, trợ cấp 1 lần của người cha bằng 1,49 x 2 = 2,98 triệu đồng cho mỗi con.

H.Lê