Tôn vinh 132 gương điển hình tiên tiến

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các Công đoàn cơ sở trực thuộc huyện cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù đơn vị, nhờ vậy thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia. T

rong đó, nổi bật là phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Dạy tốt - học tốt", "Cải tiến thủ tục hành chính và lề lối làm việc"… CNVC-LĐ đã thực hiện 379 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, làm lợi và tiết kiệm hơn 4,3 tỉ đồng.

Tôn vinh 132 gương điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Gương điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị

Dịp này, LĐLĐ huyện đã tuyên dương 14 tập thể và 118 gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào.

Tin-ảnh: M.Chi