Bình Dương: Tuyên dương 300 công nhân điển hình tiên tiến

Trong 5 năm (2015-2020), phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" với mục tiêu "Năng suất, chất lượng, hiệu quả" tại các KCN Bến Cát đã khích lệ tinh thần hăng say lao động sáng tạo trong CN. Qua đó, có trên 600 sáng kiến của CN được áp dụng trong sản xuất, góp phần tiết kiệm nguyên liệu, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng.

Bình Dương: Tuyên dương 300 công nhân điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến

Dịp này, Công đoàn các KCN Bến Cát đã tuyên dương 27 tập thể và 300 cá nhân điển hình tiên tiến "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo".

Tin-ảnh: T.An