Điều kiện đủ để xét tuyển viên chức

Điều 23 Luật Viên chức năm 2010 quy định, viên chức được tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Căn cứ điều 5 Nghị định 29 năm 2012, để quyết định tuyển dụng viên chức thông qua thi tuyển hay xét tuyển phải dựa vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong thông báo tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm các nội dung nêu tại khoản 1, điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV gồm: Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; Số lượng viên chức cần tuyển dụng tương ứng với vị trí việc làm; Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển cùng thời gian, địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển…

Điều kiện đủ để xét tuyển viên chức - Ảnh 1.

Với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, người xét tuyển viên chức có thể không cần đủ 18 tuổi

Điều kiện để xét tuyển được nêu cụ thể tại điều 4 Nghị định 29 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, điều 2 Nghị định 161 năm 2018 gồm: Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên. Với một số lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, người xét tuyển có thể không cần đủ 18 tuổi; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập…

Đặc biệt những người sau đây không được đăng ký xét tuyển gồm người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án…

H.Lê