Khánh Hòa: Tuyên dương 85 điển hình tiên tiến

Trong 5 năm qua, CĐ Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các CĐ cơ sở phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước như: Tham mưu giỏi, phục vụ tốt; lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thưc hiện văn hóa công sở; đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức CĐ… Tất cả 11 khối thi đua trong CĐ ngành đều tổ chức tốt việc đăng ký giao ước thi đua xây dựng quy chế chương trình hoạt động của khối cho từng năm.

Qua đó, có 3 CĐ cơ sở nhận cờ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam, 3 CĐ nhận cờ thi đua LĐLĐ tỉnh; có 10 đề tài công trình khoa học được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo; 38 tập thể; 76 cá nhân được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh, 553 tập thể được nhận cờ thi đua giấy khen của CĐ Viên chức; trên 98% CĐ cơ sở vững mạnh...

Khánh Hòa: Tuyên dương 85 điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, CĐ Viên chức tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho 11 tập thể, 74 cá nhân điển hình tiên tiến.

Tin-ảnh: T.Tĩnh