Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Phạm Văn Giang (TP HCM) hỏi: "Tôi đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được gần 1 năm, nay hết việc làm nên tôi phải nghỉ việc. Vậy tôi có được nhận BHTN không?".

Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 43 của Luật Việc làm về đối tượng bắt buộc tham gia BHTN, người lao động (NLĐ) phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) như sau: HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn; HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp NLĐ giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ quy định thì NLĐ và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

Theo quy định tại điều 49 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) thì NLĐ quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây: Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, trừ các trường hợp: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 43 của luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 điều 43 của luật này.

Đối chiếu những quy định nêu trên, ông tham gia đóng BHXH, BHTN chưa đủ 12 tháng nên không đủ điều kiện để hưởng TCTN theo quy định.