Thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam

Đợt 1 của hội thi kéo dài đến hết ngày 19-7, với chủ đề "CĐ Việt Nam - 91 năm xây dựng và phát triển", dành cho đối tượng là cán bộ CĐ cơ sở khối trường học và khu vực ngoài nhà nước. Để dự thi, thí sinh nhấn vào đường link https://hoithitructuyen.ldldq02hcm.org.vn/ và điền thông tin cá nhân, trả lời các câu hỏi liên quan đến lịch sử hình thành, phát triển của tổ chức CĐ Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ.

Thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia thi trực tuyến tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam

Hội thi được tổ chức nhiều đợt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ CĐ cơ sở về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ.

Tin-ảnh: T.Nga