Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng TP Cần Thơ

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị nhất trí về cơ bản với những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm, đô thị hạt nhân của vùng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2045, Cần Thơ thuộc nhóm các TP phát triển khá ở châu Á.

Bộ Chính trị nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ mới. Chủ trì cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Việc Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển TP Cần Thơ có ý nghĩa rất quan trọng vào thời điểm này. Tinh thần của nghị quyết sẽ được triển khai ngay vào Đại hội Đảng bộ TP sắp tới, tạo khí thế mới để Đảng bộ, nhân dân Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới".

. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để cho ý kiến về Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Chính trị thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". 

D.Ngọc