Tổng LĐLĐ VN và VOV phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân, Công đoàn

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, chủ trì lễ ký kết

Tổng LĐLĐ VN và VOV phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân, Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, thay mặt lãnh đạo hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, nhấn mạnh dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với việc phê chuẩn các công ước quốc tế, tổ chức và hoạt động Công đoàn đang đứng trước những thách thức lớn, có những tình huống mới, chưa từng có tiền lệ như việc cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động khác tại doanh nghiệp bên cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam.

"Tất cả những điều đó đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức các mặt hoạt động trong đó có công tác tuyên truyền để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới"- ông Nguyễn Đình Khang, bày tỏ.

Tổng LĐLĐ VN và VOV phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân, Công đoàn - Ảnh 2.

ÔNg Nguyễn Thế Kỷ tặng Tổng LĐLĐ Việt Nam bức ảnh quý về Bác Hồ

Theo người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam, chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 – 2025 giữa hai cơ quan sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm như phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong CNVC-LĐ và toàn xã hội các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh trước yêu cầu của tình hình mới. Tập hợp trí tuệ, ý kiến của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần đưa tiếng nói của CNVCLĐ đến với Đảng, Nhà nước.

Tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tay nghề giỏi góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, chương trình phối hợp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí Công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết quả đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam nhất là việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động công đoàn, mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa rộng, mạnh mẽ trong các cấp công đoàn và xã hội.

Tổng LĐLĐ VN và VOV phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân, Công đoàn - Ảnh 3.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tới ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; các Phó Tổng Giám đốc: Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển, Phạm Mạnh Hùng, Vũ Hải Quảng

Cùng với đó, tuyên truyền chống lại những tư tưởng, hành vi chống phá, xuyên tạc về tổ chức Công đoàn Việt Nam; tăng cường những bài viết nghiên cứu mang tính lý luận về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tới ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; các Phó Tổng Giám đốc: Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển, Phạm Mạnh Hùng, Vũ Hải Quảng; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể và 3 cá nhân của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng LĐLĐ VN và VOV phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân, Công đoàn - Ảnh 4.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỹ cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát thanh" cho ông Nguyễn Đình Khang và các phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỹ cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát thanh" cho ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Na: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và 5 Bằng khen cho Ban Tuyên giáo và 4 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn.

Văn Duẩn- Quỳnh Hương