Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề cho người lao động

Nội dung thỏa ước có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ như: thời gian thử việc 2 tháng và được hưởng 100% lương; hỗ trợ khi sinh con, tang chế, thăm bệnh 1 triệu đồng/lần. Ngoài ra, NLĐ còn được hỗ trợ tiền ăn giữa ca, phụ cấp xăng xe và kinh phí đào tạo, nâng cao tay nghề.

Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Công ty TNHH Realtek Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tin học viễn thông, có 25 lao động và chưa có tổ chức Công đoàn. Ngay sau ký kết thỏa ước lao động tập thể, LĐLĐ quận đã hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở cho đại diện NLĐ công ty.

Tin-ảnh: H.Đào