CLIP: Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị kịch bản tình huống phong tỏa toàn viện

Trước hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để bệnh viện không trở thành là nơi "ổ dịch" lây lan, bên cạnh triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nâng cao tinh thần cao độ phòng chống dịch Covid-19, bệnh chuẩn đồng thời đã chuẩn bị nhiều kịch bản, phương án chi tiết trong tình huống có thể một khoa, thậm chí cả bệnh viện bị phong tỏa để phòng chống dịch.

Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một bệnh viện tuyến cuối lớn nhất phía Nam với lưu lượng hàng chục ngàn người ra vô mỗi ngày cũng như việc hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trên cả nước.

BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong bệnh viện.

NGUYỄN THẠNH