Tạo cơ hội việc làm cho người yếu thế

Đây là cơ sở cho việc thúc đẩy và triển khai thực hiện dự án nhằm hỗ trợ một bộ phận người yếu thế tại Việt Nam, giúp họ có cơ hội tìm kiếm việc làm và hòa nhập xã hội tốt hơn trong tương lai. Đối tượng thụ hưởng dự án gồm một số cơ sở GDNN đủ điều kiện để đào tạo cho nhóm yếu thế là các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam, phụ nữ, người khuyết tật, người nghèo…

Tạo cơ hội việc làm cho người yếu thế - Ảnh 1.

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Tấn kiểm tra chất lượng thành phẩm

Dự án được triển khai sẽ góp phần thực hiện một trong những nhiệm vụ được ưu tiên là phát triển hệ thống GDNN theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt với nhiều phương thức và trình độ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cấp kỹ năng nghề nghiệp suốt đời của người lao động, ưu tiên đầu tư phát triển GDNN đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách, đối tượng dễ bị tổn thương; tạo cơ hội cho mọi người lao động học nghề, lập nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội.

Tổng cục GDNN hy vọng KOICA sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai dự án một cách hiệu quả, đáp ứng tiến độ đề ra.

G.Nam