Khảo sát đời sống công nhân ở trọ

Đoàn đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, đặc biệt là những dự định trong tương lai của CN ngoại tỉnh tại các khu nhà trọ. Kết quả khảo sát là cơ sở để Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất với Đảng và Chính phủ có chính sách chăm lo phù hợp nhằm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho CN trong thời gian tới.

Khảo sát đời sống công nhân ở trọ - Ảnh 1.

Các thành viên đoàn công tác đang thăm hỏi công nhân ở trọ

Trước đó, LĐLĐ TP HCM cũng đã triển khai kế hoạch khảo sát đời sống CN tại khu nhà trọ, nhà lưu trú trên địa bàn TP. Chương trình nhằm phân tích, đánh giá môi trường sống, hiện trạng, nhu cầu, điều kiện tiếp cận chính sách của CN nhà trọ; xây dựng các giải pháp và nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn phù hợp đời sống CN.

Trong quá trình khảo sát, LĐLĐ TP sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, lãnh đạo TP với chủ đề "Đánh giá thực trạng các chính sách chăm lo đời sống CN tại khu nhà trọ, khu lưu trú trên địa bàn TP HCM", qua đó đề xuất các giải pháp nhằm bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn chăm lo đời sống CN.

Tin-ảnh: H.Đào