Công bố quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Công đoàn

Ngày 25-8, tại Hà Nội, Trường Đại học (ĐH) Công đoàn (CĐ) tổ chức Lễ công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thành lập Hội đồng và quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Công bố quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Lễ công bố quyết định

Đến dự Lễ công bố có ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện các Ban, Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đơn vị liên kết.  


Công bố quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Công đoàn - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội đồng trường Trường Đại học Công đoàn

          Thời gian qua, Trường ĐH CĐ đã khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực nghiên cứu các quy định mới của pháp luật; liên hệ chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kịp thời xin ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc việc triển khai quy trình thành lập Hội đồng trường, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Hội nghị đại biểu để bầu các thành viên Hội đồng trường. Kết quả Hội nghị đại biểu bầu một lần đủ các thành viên của Hội đồng trường theo đề án đã chuẩn bị và kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường thể hiện tinh thần trách nhiệm cao chuẩn bị đúng đắn, phù hợp của tập thể lãnh đạo, giảng viên, giáo viên đối với quy định mới của pháp luật. 

Công bố quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Công đoàn - Ảnh 3.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừngTiến sĩ Lê Cao Thắng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công đoàn

          Theo các quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội đồng trường Trường ĐH CĐ gồm 19 thành viên là lãnh đạo nhà trường, CĐ, trưởng, phó một số khoa, phòng; đại diện giảng viên, sinh viên và các thành viên đến từ một số cơ quan ngoài Nhà trường. Tiến sĩ Lê Cao Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

          Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Duy Vũ – Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng công bố quyết định điều động ông Lê Cao Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo đến công tác tại Trường ĐH CĐ, chuyển thành cán bộ cơ hữu của Trường và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chúc mừng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trường Đại học CĐ. "Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tin tưởng 19 thành viên đã được tín nhiệm, đề cử và được Hội nghị đại biểu Nhà trường bầu tham gia Hội đồng trường sẽ là một tập thể năng động, đoàn kết, dân chủ, hiệu quả để tiếp tục làm nên những kết quả to lớn hơn cho Nhà trường và cho tổ chức CĐ" – ông Trần Thanh Hải nói

          Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được Quốc hội khóa XIV thông qua, đã xác lập một số nội dung quan trọng đối với việc đổi mới quản lý giáo dục nói chung và quản lý giáo dục đại học nói riêng. Trong đó, xác định "Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan". Đây là vấn đề rất mới và rất lớn nên ông Trần Thanh Hải lưu ý Hội đồng trường 3 vấn đề để nghiên cứu thực hiện. Trước hết là xây dựng và vận hành tốt quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính, quy chế  dan chủ cơ sở, của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  và quy định pháp luật khác có liên quan. Hai là đầu tư nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm của nhà trường đáp ứng yêu cầu tình hình mới, mang lại tính đột phá và có lộ trình sát hợp để phát triển nhanh, bền vững Trường Đại học CĐ. Đồng thời, sớm thực hiện hoá vai trò đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức CĐ Việt Nam. Ba là phải thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường, tiến hành giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, quy chế dân chủ và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng Nhà trường, giám sát quản lý tài sản, tài chính nhà trường theo quy định.

          Ngay sau Lễ công bố, Hội đồng Trường Đại học CĐ đã tiến hành phiên họp phiên họp đầu tiên để triển khai các nhiệm vụ.

Tin, ảnh: N.Tú