Bồi dưỡng kỹ năng thương lượng về tiền lương cho cán bộ Công đoàn

Theo Viện CN và CĐ, Bộ Luật Lao động 2019 đã có những điều chỉnh quy định về tiền lương, trong đó có việc DN được chủ động trong xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận với người lao động (NLĐ). Vì vậy, việc nâng cao khả năng thương lượng cho đội ngũ cán bộ CĐ tại cơ sở là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Qua chương trình tập huấn, các cán bộ CĐ đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về vấn đề tiền lương, kỹ năng thương lượng để ứng dụng trong các cuộc thương lượng tập thể về vấn đề tiền lương cho NLĐ.

Bồi dưỡng kỹ năng thương lượng về tiền lương cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Các cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn. Ảnh: THÀNH NHÂN

Lãnh đạo Viện CN và CĐ cho biết việc tranh chấp lao động dẫn đến đình công tự phát hiện nay hầu hết liên quan đến vấn đề tiền lương. Nguyên nhân là do tiền lương NLĐ thấp, không đủ sống. Việc nâng cao khả năng thương lượng của cán bộ CĐ cơ sở không chỉ bảo đảm NLĐ không bị thiệt thòi quyền lợi mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, vừa giảm tranh chấp vừa giúp DN phát triển.

N.Hoàng