Cả nước có hai thí sinh đạt 3 điểm 10

Theo thống kê, trong tổng số 830.764 thí sinh dự thi THPT năm 2020 trên toàn quốc, chỉ có 2 thí sinh đạt 3 điểm 10 ở bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Đó là một thí sinh ở hội đồng thi Phú Thọ và một thí sinh ở hội đồng thi Nam Định.

Thí sinh Phú Thọ có điểm thi toán 8; ngữ văn 8,25; tiếng Anh 4,8; ba bài thi của tổ hợp khoa học xã hội cùng điểm 10.

Thí sinh Nam Định có điểm thi toán 6; ngữ văn 8,5; tiếng Anh 7; trong khi ba bài thi của tổ hợp khoa học xã hội cùng xuất sắc 10 điểm.

Cả nước có hai thí sinh đạt 3 điểm 10 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 20120

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 5.812 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Hơn 100 thí sinh đạt được 2 điểm 10 trở lên. Trong đó, môn giáo dục công dân có số thí sinh được điểm 10 cao nhất, tới 4.163 thí sinh.

Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, cả nước chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 830.764 thí sinh dự thi.

Môn hóa học có 399 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 289.066 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 6,71 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44.766 (chiếm tỷ lệ 15,49%).

Môn lịch sử có 371 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 553.987 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,19 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%).

Môn toán có 273 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 845.473 dự thi. Điểm trung bình là 6,68 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153.367 (chiếm tỷ lệ18%).

Môn địa lí có 248 thí sinh đạt điểm 10. Điểm trung bình là 6,78 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33.606 (chiếm tỷ lệ 6,21%).

Môn tiếng Anh có 225 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 749.285 thí sinh dự thi. Phổ điểm trung bình là 4,58 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472.990 (chiếm tỷ lệ 63,13%).

Môn sinh học có 121 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 284.063 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,59 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85.715 (chiếm tỷ lệ 30,17%).

Môn vật lí có 10 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 286.847 thí sinh dự thi. Phổ điểm trung bình là 6,72 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37.140 (chiếm tỷ lệ 13%).

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 1.262 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm). Cụ thể, môn tiếng Anh có 543 bài, môn toán 195 bài, địa lí 133 bài, môn ngữ văn 119 bài, môn vật lý 39 bài, hóa học 38 bài, sinh học 43 bài, lịch sử 111 bài, giáo dục công dân 41 bài.

Yến Anh, ảnh: Huy Lân