Không được cộng phụ cấp khi nghỉ hưu

Phạm Hoàng Vũ (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: "Người lao động (NLĐ) làm công việc nặng nhọc, độc hại 15 năm trở lên ngoài việc được nghỉ hưu trước tuổi thì có được cộng thêm khoản phụ cấp nào khác vào lương hưu, hay vẫn tính lương hưu như người làm công việc bình thường?".

- BHXH TP HCM trả lời: NLĐ có 15 năm trở lên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, theo quy định nam từ đủ 55 trở lên, nữ từ đủ 50 tuổi trở lên được nghỉ hưu trước tuổi. Mức lương bình quân để làm cơ sở tính lương hưu căn cứ vào quá trình tham gia đóng BHXH được ghi nhận trên sổ BHXH của NLĐ và cách tính lương hưu theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bên cạnh đó, trong Luật BHXH hiện hành cũng không có quy định cộng thêm khoản phụ cấp nào khác vào lương hưu cho NLĐ làm công việc nặng nhọc, độc hại. Do vậy, NLĐ sẽ không được cộng thêm phụ cấp vào lương hưu.