Thanh tra TP HCM thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại UBND quận Bình Tân

Theo đó, thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt tại quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 31-12-2019.

Ngày 28-8, Thanh tra TP công bố quyết định thanh tra số 165/QĐ-TTTP-P4 ngày 26-6-2020 của Chánh Thanh tra TP về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tại UBND quận Bình Tân.

Thanh tra TP HCM thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại UBND quận Bình Tân - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Ông Lê Văn Triều, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 - Trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thời kỳ thanh tra: Trong niên độ năm 2019. Các vụ việc phát sinh trước thời kỳ thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành thanh tra để có cơ sở kết luận.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 166/QĐ-TTTP-P4 ngày 26-8-2020 của Chánh Thanh tra TP.

Bảo Nghi