730.000 người nhận lương qua tài khoản

Trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2.450.000 người với số tiền khoảng 9.930 tỉ đồng; chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỉ đồng. Mới đây, BHXH Việt Nam đã có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Hải Dương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, 10-2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, cơ quan bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt bảo đảm an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến đáng lo ngại tại tỉnh Hải Dương.

Trước đó, vào tháng 4 và tháng 8 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, TP phối hợp với bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5-2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 4 và BHXH một số địa phương bị dịch Covid-19 trở lại thực hiện chi trả tháng 8 và tháng 9-2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 8.

D.Thu