Hợp tác chăm lo phúc lợi đoàn viên

Theo thỏa thuận, ngoài giảm giá bán từ 5% đến 10% các sản phẩm cho đoàn viên, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội sẽ cung cấp các địa chỉ bán hàng trong toàn hệ thống để CĐ ngành phổ biến đến tất cả CĐ trực thuộc trên toàn quốc.

Hợp tác chăm lo phúc lợi đoàn viên - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết Ảnh: THANH NGÂN

CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm tạo điều kiện để Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội tiếp cận các cấp CĐ trực thuộc để giới thiệu và bán sản phẩm...

H.Lê