Khánh Hòa kỷ luật 6 lãnh đạo sở, ngành

Ngày 15-9, 1 lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành các quyết định kỷ luật hành chính đối với 3 giám đốc sở với hình thức cảnh cáo, gồm: ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư và ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa.

Ba vị hàm phó giám đốc sở là: ông Trần Sỹ Quân - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo. Hai phó giám đốc sở đã bị kỷ luật khiển trách là ông Trần Minh Hải và ông Nguyễn Văn Nhựt - đều là Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh.

Trước đó, 6 người này bị Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách vì vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Khánh Hòa kỷ luật 6 lãnh đạo sở, ngành - Ảnh 1.

Ông Võ Tấn Thái đã xin thôi chức giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

Khánh Hòa kỷ luật 6 lãnh đạo sở, ngành - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa

Ông Lê Văn Dẽ vi phạm quyết định 1396 ngày 25-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Nha Trang đến năm 2025; vi phạm Luật xây dựng 2014. Ông Trần Hòa Nam vi phạm Luật đầu tư 2005. Ông Võ Tấn Thái vi phạm Luật đầu tư 2005, Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013. Ông Quân còn vi phạm nghị định số 46 ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; các quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Hiện nay, ông Thái xin thôi chức Giám đốc Sở Tài nguyên bà Môi trường Khánh Hòa và được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho thôi chức chính thức vào ngày hôm nay 15-9. Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, được phân công phụ trách sở này.

Kỳ Nam