Thủ tục đưa lao động sang Campuchia làm việc

Đi kèm với đầu tư là việc tuyển chọn lao động trong nước đưa sang Campuchia làm việc. Do vậy, rất nhiều DN quan tâm đến thủ tục đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam sang Campuchia.

Theo quy định của Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, điều kiện đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tại cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài gồm: Phải được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép; chỉ được đưa NLĐ đi làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài; có phương án tài chính đưa NLĐ về nước trong trường hợp bất khả kháng.

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi báo cáo đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài (kèm theo bản sao giấy chứng nhận đầu tư) và danh sách NLĐ đi làm việc ở nước ngoài cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo quy định của Luật Lao động Vương quốc Campuchia, tất cả người nước ngoài phải có giấy phép lao động và thẻ lao động do Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia cấp. Chủ sở hữu và giám đốc của các DN có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài phải đăng ký xin giấy phép sử dụng và quota sử dụng lao động nước ngoài không muộn hơn cuối tháng 11 của mỗi năm tại Cục Việc làm và Lao động Campuchia.

G.Nam